Temadag: Automation för ytbehandlare den 16 september

Den 16 september 2020 anordnades en temadag i projektets regi där det avhandlades frågor som:

  • Vilka är de stora utmaningarna och i vilken utsträckning kan hängning och nedplock automatiseras med den teknik som finns tillgänglig idag?
  • Vad klarar dagens system av och vilka krav ställer det på processen?
  • Finns det några verktyg för att simulera hängning av komponenter för optimalt utnyttjande av processfönster?

Dagen inleddes med att presentationer från Digi-Load-projektet där ytbehandlande företag tillsammans med forskningsutförare arbetar med olika aspekter kring automatisering av hängning och nedplock i samband med ytbehandling. Förutom resultat från projektet innehöll dagen också presentationer på temat automation och ytbehandling ur ett bredare perspektiv samt en workshop-del där frågeställningar kring krav på automation och ytbehandling diskuterades i mindre grupper.

Temadagen hade ca 60 deltagare och hölls digitalt. Material från de olika presentationerna finns som länkar i programmet nedan:  

 

  PROGRAM
8.30 Introduktion till dagen, presentation av deltagande företag, Charlotte Ireholm, RISE
  BLOCK 1: Digi-Load
8.45 – 9.30 Digi-Load presentation och inledning, Charlotte Ireholm, RISE
Presentation Miba-industriteknik-Digiload, Sebastian Fägerstrand, MIBA Industriteknik
Hängning med kollaborativ robot, Björn Backman, RISE
9.30 – 9.45 PAUS
9.45 -10.30 Hängning online Ingemar Reyier, Robotdalen + Gleechi + Unibap
10.30 -11.15 Optimerad hängning och robotplanering, Martin Ottosson, FCC
  PAUS
11.30 -12.00

Ahlina-projektet, Petter Isaksson, Ahlins

12.00 -13.00 LUNCHPAUS
  BLOCK 2: Tema automation i samband med ytbehandling
13-14.45 Presentationer à 15 min inkl frågor:
13.00 Intelligenta gripdon, Kai Hübner, Gleechi 
13.15 Säkerhetslösningar för kollaborativa applikationer, Åke Törnros, SICK
13.30 Boosta din digitalisering med hjälp av Robotlyftet, Ingemar Reyier, Robotdalen
13.45 PAUS
14.00 Applikationer för inteligent användning av vision, Mikael Steiner, Unibap 
14.15 Automatisk avsyning och avplock, Robert Thulin, Husqvarna & Sebastian Fägerstrand, MIBA Industriteknik
14.30 Metodik för automatisering av lackeringsprocesser, Pelle Andersson, Robnor
14.45 -15.00 Indelning i grupper inför BLOCK 3 + KORT PAUS (bensträckar/kaffehämtning)
  BLOCK 3: Workshop 5 pers per grupp
15.00-15.30 Gruppdiskussioner kring fortsatt arbete inom automatiserad ytbehandling: Frågeställningar Workshop
15.30-16.00 Summering av gruppdiskussioner samt summering av dagen.