Beskriv kort ert företags huvudsakliga verksamhet?
Svensk Ytbehandlings Förening, SYF, är den kemiska och elektrolytiska ytbehandlingsindustrins branschorganisation. SYF:s ändamål är att öka konkurrenskraften hos Svensk Ytbehandlings Industri

Vi arbetar bland annat med:

  • Information till ytbehandlare och köpare av ytbehandlade produkter
  • Bevakning av utvecklingen i branschen
  • Utbildning
  • Som informationskanal och remissorgan till myndigheter och andra organisationer

Vad hoppas ert företag få ut av medverkan i Digiload?
SYF ser att även ytbehandlingsindustrin kommer att behöva utvecklas för att kunna hålla en ledande ställning och klara en framtida konkurrens. Detta gäller såväl arbetsmiljömässiga förbättringar som förbättrad kvalitet och kostnadseffektivitet.
Därför är Digiload-projektet med automatisering och digitalisering som mål väldigt viktigt för vår bransch.

Vad  bidrar ert företag med i Digiload projektet?
SYF ska ta del av och bidra till de praktiska lösningar som ska tas. Detta görs bland annat med den kunskap och behov som finns inom våra medlemsföretag. Vi förmedlar också löpande utvecklingen i projektet till våra medlemmar.

www.SYF.se

Kontaktpersoner
Jonas Ekström, representant för SYF i projektet
Jonas.ekstrom@bodycote.com
Telefon 0150-77808  

Sven-Erik Neergaard-Möller, ordförande SYF
administration@syf.se
Telefon 0737-122199