​Beskriv kort ert företags huvudsakliga verksamhet?
SPF är en branschförening med 130 företag som har intressen i pulverlackering. En hörnsten i verksamheten är att stärka medlemmarnas konkurrenskraft och därför var det naturligt att ta delta i detta projekt. Just på- och avhängning av gods är mycket personalintensivt och den del i verksamheten som är hårdast konkurrensutsatt från låglöneländer. Det är också en del i verksamheten med många förslitningsskador bland personalen. Av dessa anledningar kändes detta projekt extra angeläget.

Vad hoppas ert företag få ut av medverkan i Digi-load?
Sprida information om bra tekniska möjligheter och lösningar till hela branschen som gör att fler företag vågar hoppa på automationståget.

Vad  bidrar ert företag med i Digi-load projektet?
Vi sprider information om projektet via våra nyhetsblad och branschträffar.

Stefan Hjort, ordförande i SPF. 
spfpulverlack.se