Testmiljö Robotdalen

Konceptutveckling och tester av robotiserad hängning på conveyor av olika gods, Där så stor flexibilitet för olika produkter och hängningsmetoder maximeras med hjälp av avancerade 3D-sensorer och automatiska greppmönster.

Denna testmiljö finns representerad som virtuell miljö. För att veta mer om vad vi arbetat med och hur det ser ut, gå vidare till den inscannade miljön genom att klicka här

Fokusområden Testmiljö Robotdalen
• Objekt i rymden
• Pendlande objekt
• Hängning på conveyor
• Sensorer
• Conveyorlösningar  (Hjort Conveyor)