Beskriv kort ert företags huvudsakliga verksamhet?
RobNor AB är specialister på robotautomation i hela måleriet. Vårt unika värde är att vi har kompetens inom robotteknologi kombinerat med kompetens inom appliceringsteknologi och ytbehandlingsbranschen. Vi är auktoriserad partner till ABB Robotics.

Vad hoppas ert företag få ut av medverkan i Digiload?
Genom att medverka i Digi-load vill vi vara delaktiga i att bygga en metodik och modulariserade lösningar som kan användas för på- och avplock från transportör. Genom att projektet involverar både leverantörer och potentiella användare får vi viktig input från båda sidor som vi kan använda för att skapa bättre framtida lösningar.

Vad  bidrar ert företag med i Digiload projektet?
RobNor AB bidrar med kompetens inom robotautomation och delar med oss av den erfarenhet som vi har från tidigare genomförda projekt inom på- och avplock från transportör.

Pelle Andersson
www.robnor.se