Testmiljö RISE

Fokusområden för testmiljö RISE
• Kollaborativ miljö 
• Flexibla robotstationer 
• Samarbete Människa/robot 
• Ergonomi 
• Arbetsmiljö 
• Säkerhet arbete nära robot

Befintlig setup kollaborativ applikation
Robot: Universal Robots UR10
Gripdon: OnRobot RG6
Kraftsensor: OnRobot Hex 6 Axis Force/Torque Sensor
Vision-system:  SICK Inspector PIM60

Kollaborativ applikation för hängning av gods med robot.
Hängningen sker på fristående ramar som sedan hängs på conveyor.
Hastigheten är anpassningsbar och går att höja.

 

Hängningsförfarande:

  • Vision-systemet hittar en detalj.
  • Robot plockar detalj.
  • Robot hänger detalj på ram.
  • Kraftsensor säkerställer att detalj hänger på krok.