Beskriv kort ert företags huvudsakliga verksamhet?
Modul-System är en av de ledande tillverkarna av utrustning till lätta lastbilar, det är framförallt verkstadsinredning till servicefordon, system till budbilar samt belysning och annan elektrisk utrustning. Vår tillverkning och vårt centrallager ligger i Mullsjö,  vårt huvudkontor ligger i Mölndal. Installationen i våra kunders fordon görs i våra installationsverkstäder eller hos vårt parnernätverk. Modul-System har dotterbolag i ett flertal länder i Europa samt ett partnernätverk utbrett över hela världen. Modul-System är en del av Lifco group.

Vad hoppas ert företag få ut av medverkan i Digiload?
Vår målsättning är att öka kapaciteten i vår fabrik samt att få den flexiblare. Idag är lackanläggningen väldigt personalkrävande vilket gör att den inte går samma antal skift som övriga processer.

Vad  bidrar ert företag med i Digiload projektet?
Att genomföra tester i en verklig produktionsmiljö.

Anders Carlsson
www.modul-system.com