Beskriv kort ert företags huvudsakliga verksamhet?
Hjort-conveyor AB är ett materialhanteringsföretag som konstruerar, projekterar och säljer transportsystem för hängande laster både nationellt och internationellt. Våra kunder är framför allt tillverkande industrier med serieproduktion, ofta med inriktning på ytbehandling. Vår ambition är att tillhandahålla ett komplett sortiment med allt från lätta traverser, manuella hängbanor, taktransportörer och golvtransportörer till Power & Free anläggningar.

Vad hoppas ert företag få ut av medverkan i Digiload?
Ökad kunskap om de teknologier som finns inom området ”automatiserad hängning” samt ta del av de resultat som kommer fram i våra tester. På så sätt ska vi bättre kunna vägleda och hjälpa våra kunder när vi får frågor om automatiserad hängning.

Vad  bidrar ert företag med i Digiload projektet?Vi bidrar med vår kunskap och erfarenhet från materialhantering via olika conveyorsystem samt att vi lånar ut utrustning till en av test siterna.

Ola Linde

www.hjort.com