Testmiljö FCC

Fokusområden Testmijö FCC
• Cykeltidsoptimering 
• Banplanering 
• VR (RobNor) 
• Beredning från CAD till hängning 
• Digital tvilling

Optimerad hängning

Optimerad hängning av objekt per fixturtyp.

Banplanering för hängning på conveyor.