Beskriv kort ert företags huvudsakliga verksamhet?
Bodycote Ytbehandling utför beläggningar som förbättrar egenskaperna hos metaller och legeringar och förlänger komponenters livslängd.
Bodycote har en unik position genom sitt globala nätverk med verksamheter i 27 länder samt våra medarbetares erfarenhet och kunskap, och kan därför erbjuda högkvalitativa och kostnadseffektiva tjänster till alla tillverkare, oavsett storlek eller marknadssektor.

Vad hoppas ert företag få ut av medverkan i Digiload?
Att medverka i Digiload tror vi ger oss möjlighet att hitta olika vägar för enklare automatisering att ersätta manuell hantering före och efter ytbehandling av små och medelstora volymer.

Vad  bidrar ert företag med i Digiload projektet?
Med tidigare gjorda automatiseringsprojekt bidrar Bodycote med kunskap om möjligheter och eventuella fallgropar vid automatisering.

Jonas Ekström
www.bodycote.se