Beskriv kort ert företags huvudsakliga verksamhet?
El-yta Kem AB har snart 50 års erfarenhet av ytbehandling som elförzinkning, elpolering av rostfritt och passivering av aluminium. El-yta arbetar proaktivt för att förse industrin med det bästa och mest optimala för såväl människor, produkter och miljö.
El-yta kan erbjuda elförzinkning, zink nickel, elpolering, kromatering av aliminium, (anodisering är under installation) och betning och tvätt.

Vad hoppas ert företag få ut av medverkan i Digiload?
Snabbt hitta/komma igång med lösning för att automatisera på-och avhängning.

Vad  bidrar ert företag med i Digiload projektet?
Info om behov och engagemang i frågan och branschens utveckling. Möjlighet för inblandade leverantörer att ta del momenten i produktionen.

Ankin Liljegren
www.el-yta.se