Testbädd för automatiserad hängning och nedplockning av gods

Digi-load fokuserar på stärkt konkurrenskraft inom svensk ytbehandlingsindustri genom automatisering och digitalisering.

Bakgrund

I Sverige finns 400 ytbehandlande företag, legoytbehandlare och in-house, varav en stor andel är SME:er. Branschen är hårt konkurrensutsatt från låglöneländer.

Mål med projektet

Genom att öka automations- och digitaliseringsgraden inom branschen på de mest personalkrävande momenten, hängning och avplock av produkter (upp till 60 % av produktionspersonalen) kan konkurrenskraften höjas.

Hängning och nedplockning i ytbehandlingsprocessen

I projektet ska befintliga testmiljöer, fysiska och virtuella, använda befintlig teknik såsom traditionella och kollaborativa robotar i kombination med sensor- och visionsystem för att demonstrera dagens och morgondagens möjligheter inom automation och digitalisering inom områdena hängning och nedplockning. Momenten kräver stor flexibilitet då ett företag kan ha upp till 2000 olika produkter att hantera.

Testbädden är lokaliserad på följande platser:

(Eskilstuna)
Traditionella robotar i kombination med vision- och sensorteknik.
• Objekt i rymden
• Pendlande objekt
• Hängning på conveyor
• Binpicking
• Sensorer
• Conveyorlösningar  (Hjort Conveyor)

(Skillingaryd)
Industriella demonstrationer.

• Hängningskoncept
• Vision för kvalitetssäkring
• Krok- och fixturlösningar (EpiFaTech)
• Gripdon
• Avplock
• HMI-gränssnitt

Virtuell testbädd i mjukvaran IPS med fokus på simulering, optimering och virtuell tvilling.
• Cykeltidsoptimering 
• Banplanering 
• Hängningsfönster 
• Robotar 
• VR (RobNor) 
• Beredning från CAD till hängning 
• Digital tvilling

(Mölndal)
Paint center i kombination med kollaborativa robotar för hängning / nedplock.
• Kollaborativ miljö 
• Flexibla robotstationer 
• Avsyning/kvalitetskontroll 
• Samarbete Människa/robot 
• Ergonomi 
• Arbetsmiljö 
• Säkerhet arbete nära robot

Projektpartners

Ytbehandlare

Leverantörer

forskningsaktörer

Branschföreningar