Testbädd för automatiserad hängning och nedplock av gods

Digi-load fokuserar på stärkt konkurrenskraft inom svensk ytbehandlingsindustri genom automatisering och digitalisering.

Bakgrund

I Sverige finns ca 400 ytbehandlande företag, legoytbehandlare och in-house, varav en stor andel är små och medelstora företag. Branschen är hårt konkurrensutsatt från låglöneländer.

En ökad automations- och digitaliseringsgrad i branschen för de mest personalkrävande momenten, hängning och nedplock av produkter (vilket kan kräva upp till 60 % av produktionspersonalen) bidrar till ökad konkurrenskraft för de svenska ytbehandlarna.

Hängning och nedplockning i ytbehandlingsprocessen

I projektet har vi använt befintliga testmiljöer, fysiska och virtuella, tillsammans med befintlig teknik såsom traditionella och kollaborativa robotar i kombination med sensor- och visionsystem för att demonstrera dagens och morgondagens möjligheter inom automation och digitalisering inom områdena hängning och nedplockning. Momenten kräver stor flexibilitet då ett företag kan ha upp till 2000 olika produkter att hantera.

Testbädden består av fyra olika testmiljöer, lokaliserade på följande platser:

Plats: Eskilstuna

Tema: Traditionella robotar i kombination med vision- och sensorteknik.

Fokusområden
• Objekt i rymden
• Pendlande objekt
• Hängning på conveyor
• Sensorer
• Conveyorlösningar  (Hjort Conveyor)

Plats: Skillingaryd

Tema: Industriella demonstrationer.

Fokusområden
• Hängningskoncept
• Vision för kvalitetssäkring
• Krok- och fixturlösningar (EpiFaTech)
• Gripdon
• Avplock

YTBEHANDLARE

Plats: Virtuellt 

Tema: Simulering och optimering

Fokusområden:
• Cykeltidsoptimering 
• Banplanering 
• VR (RobNor) 
• Beredning från CAD till hängning 
• Digital tvilling

Plats: Mölndal

Tema: Kollaborativa robotar i kombination med                            testbädd för ytbehandling

• Kollaborativ miljö 
• Flexibla robotstationer 
• Avsyning/kvalitetskontroll 
• Samarbete Människa/robot 
• Ergonomi 
• Arbetsmiljö 
• Säkerhet arbete nära robot

Projektpartners

Ytbehandlare

Leverantörer

Forskningsaktörer

Branschföreningar