Testbädd för automatiserad hängning och nedplock av gods

Digi-load fokuserar på stärkt konkurrenskraft inom svensk ytbehandlingsindustri genom automatisering och digitalisering.

Bakgrund

I Sverige finns ca 400 ytbehandlande företag, legoytbehandlare och in-house, varav en stor andel är små och medelstora företag. Branschen är hårt konkurrensutsatt från låglöneländer. 

En ökad automations- och digitaliseringsgrad i branschen för de mest personalkrävande momenten, hängning och nedplock av produkter (vilket kan kräva upp till 60 % av produktionspersonalen) bidrar till ökad konkurrenskraft för de svenska ytbehandlarna.

Hängning och nedplockning i ytbehandlingsprocessen

I projektet har vi använt befintliga testmiljöer, fysiska och virtuella, tillsammans med befintlig teknik såsom traditionella och kollaborativa robotar i kombination med sensor- och visionsystem för att demonstrera dagens och morgondagens möjligheter inom automation och digitalisering inom områdena hängning och nedplockning. Momenten kräver stor flexibilitet då ett företag kan ha upp till 2000 olika produkter att hantera.

Digi-Load är ett av Produktion 2030:s Testbäddsprojekt och har drivits i projektform under tre år och kommer att avslutas i december 2020. 

Här på projektets hemsida hittar du beskrivning av de olika aktiviteterna i projektet samt kan ta del av projektresultat.

Testbädden består av fyra olika testmiljöer

Plats: Skillingaryd

Tema: Industriella demonstrationer.

Hängningskoncept för våtkemisk ytbehandling – pdf

Plats: Eskilstuna

Tema: Traditionella robotar i kombination med
vision- och sensorteknik.

Länk till resultat Robotdalen 

YTBEHANDLARE

Plats: Virtuellt 

Tema: Simulering och optimering

Länk till resultat FCC

Plats: Mölndal

Tema: Kollaborativa robotar i kombination med testbädd för ytbehandling

Länk till resultat testmiljö RISE

Framtaget material

Projektpartners

Ytbehandlare

Leverantörer

Forskningsaktörer

Branschföreningar